Verzekeringen en terrorisme

Je kunt er niet om heen. Onze actualiteit wordt momenteel beheerst door de terreurdreiging na de aanslagen in Brussel van 22 maart.
Extra nieuwsuitzendingen, veiligheidsniveau  4 voor het Brussels Gewest, metro gesloten, kantoren en winkels dicht, …. Allemaal zeer uitzonderlijke maatregelen. Maar wat betekent dit voor de verzekeringssector indien er een aanslag heeft plaatsgevonden?

 

Naar aanleiding van een aantal zware aanslagen in het begin van het vorige decennium, hebben de verzekeringssector en de overheid de handen in elkaar geslagen om een verzekeringsoplossing te bieden in geval van een (zware) terroristische aanslag.

Het resultaat was de wet van 1 april 2007 die tot op vandaag van toepassing is voor wat schade door terrorisme betreft.

 

 

 

Deze wet beoogde in grote lijnen twee doelstellingen: 

  • een billijke vergoeding voor slachtoffers van terrorisme; 
  • het garanderen van de financiële stabiliteit van de verzekeringssector in geval van een zware terroristische aanslag.

De belangrijkste bepalingen van de wet worden hier kort opgesomd.

  • Verplichte dekking
    Sinds de wet kan schade door een terroristische aanslag niet meer uitgesloten worden in de meeste van onze verzekeringen :

-Arbeidsongevallen
-Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
-Verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid brand en ontploffing
-Brand eenvoudige risico's
-Ongevallen (tak 1)
-Ziekte (tak 2)
-Leven (takken 21, 22, 23)

  • Oprichting TRIP
    De wet voorzag in de mogelijkheid voor de verzekeraars om toe te treden tot een speciaal opgerichte VZW. De bedoeling hiervan is het organiseren van solidariteit tussen de verzekeraars bij een terroristische aanslag. 

KBC

Samen met het overgrote deel van de markt is ook KBC toegetreden tot TRIP
Naast de verzekeringen waar de terrorismedekking verplicht is, geeft KBC ook nog dekking in een aantal andere verzekeringen, zoals bijvoorbeeld de KBC-VAB-bijstandsverzekering en de KBC-Polis voor uw voertuig (BA, RB, Omnium, …). 

 

Om voor een specifieke polis te weten of terrorisme nu wel of niet gedekt is, kan u ons gerust contacteren.

Geplaatst op 11 april 2016

Ga terug naar het overzicht

Deel dit bericht

 
KBC Logo