Gebouwen en machines

Gebouwen en Machines

Brandverzekering

U wil uw gebouw en inhoud goed beschermen. De patrimoniumpolis van KBC dekt niet enkel de schade door brand maar ook door water, storm, glasbraak en natuurrampen. U ziet, een hele ruime dekking.

Bekijk meer

Mogelijke uitbreidingen:

Diefstaldekking
Optioneel kunt u een diefstaldekking onderschrijven voor uw inhoud. Die dekt alle schade die door inbrekers veroorzaakt werd en de voorwerpen die gestolen werden.

Machines
Een verzekering Machinebreuk komt tussen bij accidentele schade aan uw machinepark.

Bekijk meer

Vervoerde goederen
Bescherm uw koopwaar en materieel als u onderweg bent. Dit kan zowel bij een ongeval als bij diefstal.

Bekijk meer

Alle risico’s Elektronica
Deze polis verzekert uw laptops, vaste computers en andere elektronische toestellen tegen schade of diefstal.

Bekijk meer

Bedrijfsschade
Wat als u uw zaak door een brand tijdelijk moet sluiten? De waarborg bedrijfsschade verzekert de daling in uw resultaat door de onderbreking (of de vermindering) van de uitgeoefende activiteit ten gevolge van een verzekerd schadegeval.

Bekijk meer

Bel of mail ons en wij brengen alles voor u in orde!

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons, we brengen alles voor u in orde.


Contacteer ons

Ons aanbod verzekeringen voor Zelfstandigen en KMO's

KBC Logo